Przedawnienie roszczeń – co to jest i jakie są podstawowe terminy

W życiu codziennym zdarza się, że dochodzenie roszczeń może okazać się długotrwałym procesem. Pamiętać mimo wszystko należy, iż nie możemy zwlekać zbyt długo z dochodzeniem swoich praw, gdyż narażamy się na zarzut przedawnienia roszczeń. Radca Prawny Bartłomiej Leszczyński wyjaśnia na czym polega przedawnienie roszczeń.

  1. Co to jest przedawnienie roszczeń?

Przedawnienie to instytucja prawa cywilnego, która oznacza utratę prawa do dochodzenia roszczeń wskutek upływu określonego czasu. Jest to mechanizm mający na celu ochronę stron przed trwającym w nieskończoność zagrożeniem odpowiedzialności prawnej.

  1. Podstawowe terminy przedawnienia według polskiego Kodeksu Cywilnego:

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Istnieją również dłuższe terminy przedawnienia. Jeżeli szkoda wynikła z przestępstwa, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa.

  1. Moment przerwania biegu przedawnienia:

Warto zaznaczyć, że istnieją sytuacje, w których bieg przedawnienia może zostać przerwany. Bieg przedawnienia można przerwać przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (np. wytoczenie pozwu) bądź przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo

  1. Rola radcy prawnego w sprawach związanych z przedawnieniem:

Radca prawny odgrywa kluczową rolę w przypadkach związanych z przedawnieniem roszczeń. Jego zadaniem jest analiza dokumentacji, ocena sytuacji prawnej oraz podjęcie działań mających na celu uniknięcie przedawnienia lub obrona przed zarzutem przedawnienia w przypadku, gdy jest to już faktem.

  1. Pamiętaj o bieżących zmianach w prawie:

Przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń mogą ulec zmianie, dlatego ważne jest, aby być na bieżąco z aktualnymi przepisami prawnymi. Radca prawny jest specjalistą, który śledzi wszelkie zmiany w prawie i może dostarczyć najnowszych informacji dotyczących przedawnienia roszczeń.

Zatem, zrozumienie zasad przedawnienia roszczeń jest istotne dla każdego, kto ma do czynienia z dochodzeniem swoich praw. Współpraca z doświadczonym radcą prawnym, takim jak radca prawny Bartłomiej Leszczyński, jest kluczowa dla zapewnienia skutecznego i zgodnego z prawem działania w przypadkach, gdzie czas odgrywa istotną rolę.

Kategoria: