Sankcja Kredytu Darmowego

Czym jest Sankcja Kredytu Darmowego?

Sankcja kredytu darmowego to ważne narzędzie, które chroni prawa konsumentów w związku z umowami kredytowymi. Pozwala na unieważnienie umowy i zwrot pożyczonego kapitału, w tym odsetek, prowizji i innych kosztów, jeśli bank naruszy obowiązki wynikające z przepisów prawa. Kredyt staje się wtedy tzw. Kredytem Darmowym to znaczy, że spłacasz go bez żadnych dodatkowych kosztów na rzecz banku.

Kiedy przysługuje Sankcja Kredytu Darmowego?

Sankcja kredytu darmowego może mieć zastosowanie, gdy:

1. Brakuje podstawowych informacji w Umowie Kredytowej:

  •            Imię i nazwisko kredytobiorcy

  •            Numer PESEL kredytobiorcy

  •            Adres zameldowania

  •            Kwota, rodzaj i cel kredytu

  •            Okres kredytowania

  •            Harmonogram spłaty

  •            Informacje o kosztach kredytu

  •            Zasady zmiany oprocentowania

  •            Informacje o zmianie warunków spłaty kredytu przez kredytobiorcę

2. Występują wadliwe zapisy w Umowach Kredytowych:

  •            Błędy w umowach zawieranych na odległość

  •            Nieprawidłowe dane dotyczące rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO)

  •            Błędne informacje na temat warunków odstąpienia od umowy

  •            Niekorzystne przeliczanie kosztów kredytu

Jak wykorzystać Sankcję Kredytu Darmowego?

Jeśli spełniasz pewne warunki, takie jak posiadanie aktywnej umowy o kredyt konsumencki (gotówkowy) na kwotę nie wyższą niż 255 550 zł lub od spłaty tego zobowiązania nie minął rok, warto sprawdzić swoją umowę pod kątem sankcji kredytu darmowego. Jeśli kredytodawca naruszył obowiązki, możesz skorzystać z tej sankcji. Wtedy do banku będziesz musiał zwrócić TYLKO pożyczony kapitał, a wszelkie koszty zostaną umorzone. Kredyt będzie wtedy dla Ciebie kredytem darmowym.

Jakie są kroki do podjęcia?

1. Dokładna analiza Umowy Kredytowej: Klienci powinni dokładnie przeanalizować swoją umowę kredytową, zwracając uwagę na wszelkie niedociągnięcia związane z RRSO, prowizjami czy innymi kosztami.

2. Konsultacja z Radcą Prawnym: Skonsultowanie się z doświadczonym Radcą Prawnym jest kluczowe. Dobry prawnik może ocenić, czy naruszenia ustawy o kredycie konsumenckim miały miejsce i jakie są szanse na sukces w sądzie.

3. Poinformowanie o naruszeniach Banku: Przed rozpoczęciem postępowania sądowego, należy poinformować banku o zaistniałych naruszeniach i próba rozwiązania sprawy drogą negocjacji. W toku negocjacji warto skorzystać z fachowości i wiedzy Radcy Prawnego.

4. Pozew sądowy: Jeżeli negocjacje nie przynoszą rezultatów, masz prawo wnieść pozew sądowy. W pozwie należy szczegółowo opisać naruszenia banku oraz żądania o naprawienie szkód. Profesjonalnie sporządzony przez radcę prawnego pozew prawidłowo zabezpieczy interesy kredytobiorcy.

W rezultacie, klienci, których prawa zostały naruszone przez banki, mają możliwość skorzystania z prawa i dochodzenia swoich roszczeń. Działania te powinny być jednak poprzedzone dokładną analizą umowy kredytowej i konsultacją z profesjonalnym prawnikiem, który pomoże w określeniu siły ich przypadku przed sądem.

Zatem, Sankcja kredytu darmowego to ważne narzędzie, które daje konsumentom pewność, że ich prawa są chronione. Warto znać swoje uprawnienia i świadomie korzystać z nich w przypadku nieprawidłowości w umowach kredytowych. Dzięki sankcji kredytu darmowego możesz uniknąć niepotrzebnych kosztów i zyskać pewność, że twoje finanse są bezpieczne. Kredyt darmowy może w bardzo istotny sposób poprawić Twoją sytuację finansową.

W celu dokonania oceny Twojej umowy kredytowej przez profesjonalnego Radcę Prawnego, skorzystaj z formularza kontaktowego i uzyskaj bezpłatną analizę Twojej umowy kredytowej. Kancelaria skontaktuje się z Tobą w celu podjęcia dalszych kroków sprawie.


Kontakt z Kancelarią

Skorzystaj z prostego i przejrzystego formularza kontaktowego, w celu przedstawienia swojej sprawy i umówienia dogodnego terminu spotkania.