Spadek przyjęty wprost a z dobrodziejstwem inwentarza – jakie różnice?

Śmierć osoby bliskiej powoduje nie tylko olbrzymie dolegliwości psychiczne dla członków rodziny zmarłego, ale także ma olbrzymie konsekwencje dla majątku spadkobierców. Oprócz sytuacji w której spadkobiercy odrzucają spadek (wtedy gdy np. zmarły nie ma żadnego majątku) istnieją dwie inne możliwości przyjęcia spadku – wprost i z dobrodziejstwem inwentarza. Warto skonsultować się z prawnikiem z Wrocławia celem podjęcia decyzji jakie działanie będzie najlepsze dla spadkobierców zmarłego.

Przyjęcie spadku wprost oznacza, że spadkobierca przyjmuje spadek bez żadnych ograniczeń, w tym również bez ograniczeń dotyczących długów spadkowych. Oznacza to, że spadkobierca przyjmuje zarówno aktywa, jak i długi, które spadkodawca pozostawił. W przypadku przyjęcia spadku wprost, spadkobierca odpowiada za wszystkie długi spadkowe swoim całym majątkiem.

Z kolei przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe do wartości otrzymanego spadku. Oznacza to, że ewentualne długi będą spłacone tylko do wartości otrzymanego spadku, dlatego nie musimy pokrywać ich ze swojego majątku.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest opcją domyślną, obowiązującą z urzędu. Oznacza to, że jeśli spadkobierca nie podejmie żadnych działań (a ma na to 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy), to automatycznie przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Warto jednak pamiętać, że spadkobierca może zawsze zdecydować się na przyjęcie spadku wprost lub odrzucenie spadku. W przypadku odrzucenia spadku, spadkobierca nie odpowiada za żadne długi spadkowe.

W przypadku wątpliwości jakie rozwiązanie będzie najbardziej korzystne, Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Leszczyński świadczy swoje usługi w tym zakresie.

Kategoria: