Błędy medyczne

W toku udzielania pacjentowi świadczeń medycznych, może niestety dojść do nieprawidłowości w działaniu zarówno lekarzy prowadzących pacjenta, jak i personelu medycznego. Tego typu błędy mogą mieć bardzo negatywne konsekwencje dla pacjenta w przyszłości, które to konsekwencje niekiedy wiążą się z koniecznością ponoszenia znacznych kosztów np. w przypadku gdy dana osoba utraciła możliwość wykonywania jakiejkolwiek pracy. Ponadto, lekarze bardzo często lekceważą kwestię wyjaśnienia pacjentowi wszelkich konsekwencji zabiegu, także możliwych powikłań. Zgoda pacjenta na zabieg nie ma zazwyczaj charakteru zgody „uświadomionej”.

Pamiętać jednak należy, iż lekarz nie pozostaje „bezkarny”. Ponosi on odpowiedzialność za swoje działania, zarówno karną jak i cywilną. Tak samo placówka medyczna, w której doszło do zdarzenia medycznego, a także zakład ubezpieczeń, który udzielał ochrony ubezpieczeniowej szpitalowi. Dochodzenie swoich roszczeń przeciwko szpitalowi jest jednak niezwykle trudne. Posiada on komplet dokumentacji medycznej leczenia pacjenta, a także zespół specjalistów, którzy będą starali się przekonać zarówno pacjenta jak i Sąd, iż w ich działaniach nie było jakichkolwiek uchybień.

Bardzo częstym błędem medycznym, którego konsekwencje zdrowotne dla pacjenta są niezwykle poważne, jest błąd polegający na błędnej identyfikacji przewodu żółciowego wspólnego, który „mylony” jest z przewodem pęcherzykowym, co skutkuje tym co w dokumentacji medycznej opisywane jest jako „jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych”. Jeżeli takie sformułowanie znajduje się w Twojej dokumentacji z leczenia, warto skorzystać z pomocy profesjonalnej Kancelarii Radcy Prawnego, która współpracuje z szeregiem specjalistów na terenie całego kraju. Dokonana analiza dokumentacji medycznej pozwoli na szczegółowe określenie możliwych do dochodzenia roszczeń i skuteczną walkę ze szpitalem o należne wysokie odszkodowanie.