Prawo pracy

W dzisiejszych czasach praca jest niezbędnym elementem życia każdego człowieka. Jak w każdej jednak dziedzinie, i w pracy mogą pojawić się konflikty, które skutkowały będą powstaniem określonych roszczeń po stronie pracownika bądź pracodawcy.

Jako pracownik możesz żądać przede wszystkim ustalenia przez Sąd, iż stosunek prawny który łączy Cię z osobą lub firmą wypłacającą wynagrodzenie jest stosunkiem pracy, a nie stosunkiem z umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Ustalenie takie wpływa pozytywnie na Twoją pozycję, gdyż nabywasz wtedy m. in. roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Ponadto, w sytuacji gdy pracodawca niezasadnie wypowiedział stosunek pracy, bądź nawet rozwiązał go bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne), przysługują Ci konkretne roszczenia: odszkodowanie czy możliwość przywrócenia do pracy na poprzednim stanowisku i warunkach płacowych. Powyższe będzie mieć istotne znaczenie zwłaszcza w obecnych czasach, w związku z niedawną epidemią COVID-19 występującą na terenie Polski. Pracodawcy zapewne będą chcieli „wykorzystać” trudną sytuację ekonomiczną do zwalniania pracowników z pominięciem przepisów prawa pracy. Jeżeli przydarzy Ci się właśnie taka sytuacja, zwróć się do Kancelarii Radcy Prawnego Bartłomiej Leszczyński o profesjonalną pomoc prawną, która pomoże Ci utrzymać zatrudnienie.