Wypadki komunikacyjne

W dzisiejszych czasach podróżowanie środkami komunikacji (czy to indywidualnej czy to zbiorowej) stało się powszechne – tak samo jest niestety z wypadkami komunikacyjnymi. Niezależnie czy chodzi o zwykłą stłuczkę, czy o zdarzenie skutkujące powstaniem poważnych obrażeń u kilku osób, zawsze jest to negatywne przeżycie dla osób w nim uczestniczących.

Niezależnie czy wypadek powstał z Twojej winy, czy też z winy innego kierowcy, można starać się o odpowiednie odszkodowanie czy też o zadośćuczynienie. Jeżeli jesteś objęty ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków tzw. NNW, możesz dochodzić także odszkodowania z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu.

Natomiast jeżeli sprawcą jest osoba trzecia, zakres odszkodowania z jej polisy OC jest niezwykle szeroki. Możesz żądać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania za poniesione koszty leczenia, odszkodowania za zniszczony sprzęt, zwrotu kosztów dojazdów do placówek medycznych, zwrotu utraconego zarobku, renty z tytułu niezdolności do pracy i wiele innych.

Zakres tego typu roszczeń jest na tyle szeroki, że warto zwrócić się do Radcy Prawnego, który dokładnie określi jakie roszczenia Ci się należą, w jakiej wysokości, przeciwko komu należy je zgłosić i jak najlepiej je udowodnić. Wszystko po to, aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie.