Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Śmierć osoby bliskiej, na dodatek taka która została spowodowana działaniem innej osoby, jest niewątpliwie tragicznym przeżyciem dla każdego człowieka i żadna kwota odszkodowania właściwie jej nie skompensuje. Tym niemniej, warto postarać się o uzyskanie jak najwyższego zadośćuczynienia, która pozwoli chociażby w małej części na naprawienie krzywdy wyrządzonej śmiercią osoby bliskiej.

Warto wiedzieć, że zadośćuczynienie możesz uzyskać nie tylko za śmierć członka rodziny, takiego jak brata, małżonka czy dziecka. Przepisy umożliwiają dochodzenie roszczeń także za osobę, z którą nie wiążą Cię jakiekolwiek prawne stosunki np. za partnera czy ojczyma. Liczy się tylko faktyczna więź, która łączyła Cię ze zmarłym.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, można uzyskać zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, która zmarła bardzo dawno. W sytuacji, w której sprawca zdarzenia np. wypadku komunikacyjnego, został skazany wyrokiem karnym, ten okres to nawet do 20 lat. Nawet w przypadku gdy postępowanie karne zostało umorzone, gdyż sprawca zmarł bądź nie udało się go ustalić, można starać się o zadośćuczynienie.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę nie jest jedynym świadczeniem, o jakie może starać się osoba bliska zmarłej. Można żądać także odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej czy też nawet o rentę. Zwróć się do profesjonalnej Kancelarii Radcy Prawnego Bartłomiej Leszczyński o dokonanie analizy Twojej sprawy, co pozwoli Ci na uzyskanie nawet kilkuset tysięcy złotych zadośćuczynienia.