Zasiedzenie nieruchomości: zasady, terminy i procedura

W polskim systemie prawnym zasiedzenie nieruchomości stanowi jedną z metod nabycia prawa własności do gruntów. Jest to proces, który wymaga zrozumienia pewnych zasad, terminów i procedur. W niniejszym artykule radca prawny Bartłomiej Leszczyński omówi kluczowe informacje na temat zasiedzenia nieruchomości, aby pomóc czytelnikom lepiej zrozumieć ten skomplikowany proces.

Czym jest zasiedzenie nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości to sposób nabycia prawa własności do nieruchomości poprzez posiadanie i korzystanie z niej przez określony czas, zgodnie z określonymi warunkami. Zgodnie z kodeksem cywilnym, aby móc skorzystać z instytucji zasiedzenia, konieczne jest spełnienie kilku kluczowych warunków.

Zasady i terminy zasiedzenia nieruchomości

Posiadanie nieprzerwane i nieskrócone: Aby zasiedlić nieruchomość, osoba musi ją posiadać nieprzerwanie przez określony czas. Jeżeli pozostaje w dobrej wierze tj. nie ma świadomości, iż jest posiadaczem nie swojej nieruchomości, termin ten wynosi 20 lat. Jeśli pozostaje w złej wierze tj. wie o tym, iż nieruchomość nie należy do niej, termin ten wynosi 30 lat.

Faktyczne korzystanie: Osoba musi korzystać z nieruchomości jak właściciel, w sposób, który odpowiada charakterowi tej nieruchomości. Przejawia się to na przykład w opłacaniu podatku od nieruchomości przez cały czas posiadania

Procedura

Procedura sądowa: Po zakończeniu okresu zasiedzenia, posiadacz może wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia własności na podstawie zasiedzenia. Wniosek ten powinien zawierać informacje o rodzaju nieruchomości, okresie posiadania, oraz potwierdzenie spełnienia warunków do zasiedzenia.

Badanie sądu: Sąd przeprowadzi postępowanie w trybie nieprocesowym, a także wezwie prawdopodobnie rzeczoznawcę do oceny rzeczywistego korzystania z nieruchomości. Ponadto przesłuchani zostaną świadkowie mogący potwierdzić fakt nieprzerwanego posiadania. Jeśli wszystko jest zgodne z prawem, sąd może stwierdzić nabycie własności na podstawie zasiedzenia.

Rola radcy prawnego w procesie zasiedzenia

Radca prawny może odgrywać kluczową rolę w procesie zasiedzenia. Pomaga klientowi w zrozumieniu warunków i zasad zasiedzenia, przygotowuje dokumenty niezbędne do złożenia wniosku sądowego, a także reprezentuje klienta przed sądem w trakcie postępowania.

Podsumowanie

Zasiedzenie nieruchomości to skomplikowany proces, który wymaga uwagi i staranności. Zrozumienie zasad, terminów i procedur jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w nabyciu prawa własności poprzez zasiedzenie. Warto skorzystać z usług Kancelarii Radcy Prawnego Bartłomiej Leszczyński, aby mieć pewność, że cały proces przebiega zgodnie z obowiązującym prawem.

Kategoria: